FACULTY PROFILE


MAHARAJA AGRASEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
S.NO NAME   
1 Dr. Amit Gupta (HOD)  
2 Prof. M.K.Bhat  
3 Mr. Vivek Kuchhal  
4 Dr. Sanjeev Kumar  
5 Mr. Nitin Walia  
6 Dr. Anju Bharti  
7 Dr. Anoop Kumar Gupta  
8 Ms. Kalpana Sharma  
9 Mr. Rajiv jain  
10 Dr. Neeru Gupta  
11 Dr. Ritu Gupta  
12 Mr. Nishant Gaur  
13 Mr. Ankur Ahuja  
14 Dr. Sukhvinder Singh  
15. Dr. Sangeeta Rawal   
16.  Mr. Ashish Vats  
17. Mr. Chiraj Mittal  
18. Ms. Priyanka Gupta  
19. Mr.Sachin Kumar Garg  
20. Ms. Seema Saini  
     
 VISITING FACULTY 
 1.  Prof. Vijay Kumar Khurana  
 2.  Dr. Gaurav Aggarwal   
 3. Dr. Sumedha Dutta  
 4. Ms. Meenakshi Gupta Singla  
 5. Ms. Mansi Sachdeva  
 6.  Mr. Nakul Anand